Salomó

Onze zusterstad Salomó ligt in Catalonië, Spanje, op een 80-tal kilometer van Barcelona. Salomó is een klein dorpje van ongeveer 400 inwoners. De voornaamste activiteiten zijn landbouw, en specifiek wijnbouw.

Onze burgemeester trok op last-minute vakantie naar Catalonië. Door toeval eigenlijk kwam hij terecht op het vakantiedomein van de Antwerpenaar Oswald Voorbraeck in Salomó. De heer Voorbraeck herkende onze burgemeester en toenmalig voorzitter van de Volksunie en het ijs was snel gebroken. Hij introduceerde hem bij enkele invloedrijke vrienden in Salomó, die op hun beurt zorgden voor een introductie bij de provinciegouverneur van Tarragona, Josep Maldonado en de ministerpresident van Catalonië, de heer Pujol. Hieruit ontstond een uitwisseling, eerst op louter politieke basis, later werden de inwoners van Salomo meer en meer betrokken.

Voor meer info over Salomo www.salomo.altanet.org