't Hasselt en Vostert

’t Hasselt was een gehucht van Tongerlo. Vostert hoorde bij Gerdingen. De beide deelkernen hebben een industrieterrein en bieden aan heel wat Breeënaren en mensen uit de omgeving werk.